Reforma Casa Jaques (Barcelona)

Casa Pere Jaques

BSM ens ha adjudicat els treballs de reforma de la Casa Pere Jaques, situat al c/Olot, 2-4 de Barcelona. Els treballs deixarà un nou centre d’acollida dels visitants del Parc Güell.

Tipo: Promoción Privada
Estado: En Curso
Fecha: 2016
Arquitecto: LIDIA PLANAS ROSELL