La Política de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el treball de CONSTRUCCIONS PEREZ VILLORA, SA, que emana de la Direcció de l’empresa, està dirigida a aconseguir la satisfacció de les necessitats i expectatives dels nostres clients i l’eficiència de funcionament de l’empresa, així com controlar els aspectes sobre el Medi Ambient i la Seguretat i Salut dels treballadors, i reduir els impactes i accidents; per enfortir la nostra competitivitat, i preservar l’entorn i la seguretat i salut de les persones.

Per aconseguir la plena satisfacció dels nostres clients amb el compliment de les seves expectatives (reduir costos, reduir impactes ambientals, evitar incidents, …), obra rere obra, basem la nostra Política en el compliment de les normes ISO 9001: 2008, ISO 14001 : 2004 i OHSAS 18001: 2007, i proposem:

IDENTIFICAR i satisfer les exigències, desitjos i expectatives dels nostres clients, executant les obres en els terminis previstos, de forma eficient i econòmicament viables, utilitzant tecnologies respectuoses amb l’entorn i sistemes de treball segurs i no discriminatoris.

DISPOSAR de mitjans a les obres i establir les mesures necessàries per evitar accidents que repercuteixin negativament en el medi ambient i / o la Seguretat i Salut dels treballadors, i actuar en cas de succeir.

SATISFER les necessitats dels nostres col·laboradors, realitzant un estricte control de les condicions de treball, garantint el màxim nivell de seguretat i salut laboral i la formació adequada per a la seva integració en el lloc de treball.

MANTENIR una relació oberta i de col·laboració amb els nostres treballadors, clients, proveïdors i subcontractistes.

COMPLIR amb els requisits contractuals dels nostres clients, dels nostres col·laboradors i de proveïdors, de la legislació i reglamentació aplicable a les nostres activitats, així com el compromís de satisfer altres requisits adquirits voluntàriament.

MILLORAR contínuament les nostres activitats i processos amb l’objectiu d’augmentar la satisfacció dels clients, col·laboradors i proveïdors; eliminar o reduir els riscos, complint d’aquesta manera amb els objectius i metes, adquirits per la nostra empresa.

Tot això s’aconsegueix mitjançant el compromís incondicional de la Direcció i de la implicació dels col·laboradors.