CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA, S.A.. des dels seus diferents departaments ofereix un servei complet als seus clients, atenent de forma concreta i individual les necessitats particulars de cada un d’ells.

GESTIÓ IMMOBILIÀRIA I ORGANITZACIÓ COMERCIAL

Estudis de mercat previs, gestió integral, administració i venda. Comercialització d’immobles, realització de plans de comunicació complets (publicitat, promoció, canals de distribució i venda).

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES

Sempre que el client ho necessiti, comptem amb un eficaç sistema de direcció de projectes que va des de les gestions inicials d’estimació de costos, el càlcul de rendibilitats i la gestió de llicències, fins a la contractació d’obres, el control tècnic, el procés de construcció i lliurament del producte acabat.

SERVEI TÈCNIC

Estudi i qualificació dels terrenys, elaboració de pressupostos, control de la seguretat, certificació de la qualitat, etc.

ASSESSORAMENT ALS CLIENTS

Assessorament jurídic, assessorament administratiu; assessorament financer, analitzant cada cas per adaptar-se a la mesura del possible a les necessitats financeres de cadascun dels nostres clients i facilitant la gestió dels préstecs necessaris.